Start van nieuwe agentuur | De Vries Artists

met enig trots kan ik de lancering van mijn nieuwe bedrijf De Vries Artists vermelden. Kijk op de site voor de artiesten en projecten, waarmee ik samen blijf werken.

Na ruim 10 jaar nauwe samenwerking hebben we vastgesteld dat onze werkzaamheden in de afgelopen jaren zodanig uiteen zijn gaan lopen, dat het tijd is geworden om een punt te zetten achter de koepel waaronder we deze werkzaamheden hebben verricht.

GE SHARP is een idealistische full serviceorganisatie geweest, waarin we hebben geprobeerd voor een uiteenlopende groep klanten, evenzeer uiteenlopend werk hebben verzet. We zijn samen ver gekomen en hebben ons ieder vanuit GE SHARP echt kunnen ontwikkelen.

Met zoete pijn scheiden hier in zakelijk opzicht onze wegen.

Ik verwelkom jullie dan op mijn nieuwe site.

Hannes